Soutěž o dvě vstupenky na Prague Food Festival | Soutěžní podmínky

soutez_prague_food_festival

  1. Základní informace

1.1. Organizátor soutěže

„Soutěž o dvě vstupenky na Prague Food Festival“ (dále jen „soutěž“), probíhá na území České republiky. Organizátor soutěže je Cheese House s.r.o. (Pražská Vemena) s adresou prodejny Italská 324/19, 120 00 Praha 2 se sídlem na Praha – Žižkov, Jičínská 226/17, PSČ 130 00, IČ: 04080386, DIČ: CZ04080386. Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242015 (dále jen provozovatel soutěže).

1.2. Soutěž bude probíhat od 16. 05. 2016 do 25. 05. 2016. Do soutěžního losování budou zařazeni všichni účastníci, kdo prostřednictvím soutěžní aplikace zodpoví správně soutěžní otázky v určeném období.

  1. Výhry

2.1. Výhra v soutěži je následující: dvě vstupenky na X. ročník Prague Food Festivalu, který se bude konat v termínu 27. – 29. 5. 2016 v prostředí Královských zahrad na Pražském hradě.

2.2. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

  1. Účastníci soutěže

3.1. Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky. Účastníci musí mít min. 18 let.

3.2. Účastníkem soutěže se stane každý, kdo prostřednictvím soutěžní aplikace zodpoví soutěžní otázky.

3.3. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

  1. Příspěvky do soutěže, výběr, vyhlašování a kontaktování vítěze

4.1. Podmínkou soutěže není žádný nákup.

4.2.  Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že souhlasí se soutěžními podmínkami.

4.3. Pořadatel soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně odeslané odpovědi (ty, které se k organizátorům z jakéhokoliv důvodu nedostaly).

4.4. Každý účastník může odeslat odpovědi pouze jednou.

4.5. Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen odpovědět na výzvu s informací o výhře organizátorovi nejpozději do 26. 05. 2016. Pokud tak od odeslání informací o vítězství neučiní, výhra propadá. Pořadatel soutěže není povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat.

4.6. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena.

4.7. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že mu tyto výhry nebudou poskytnuty dodavatelem tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

  1. Výběr vítěze

5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat vítěze soutěže z účastníků, kteří správně odpověděli na soutěžní otázky, na základě vlastního uvážení.

  1. Všeobecné obchodní podmínky

6.1. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, tedy pořadateli soutěže a ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí. E-maily, jména, adresy soutěžících, případně jiné informace, které budou pořadateli soutěže poskytnuty, nebudou nikde zveřejňovány.

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady jednostranně změnit pravidla této soutěže či soutěž zrušit nebo v průběhu doby její platnosti předčasně ukončit. Změna pravidel, zrušení nebo předčasné ukončení soutěže bude oznámeno na internetové adrese www.cheesehouse.cz.

6.3. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která:

– poruší tyto Pravidla soutěže

– se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže

– poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí

– jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje

6.4. Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 13. 05. 2016